Langstraat Vandaag

Disclaimer

Disclaimer voor www.langstraatvandaag.nl

Langstraat Vandaag verleent jou toegang tot www.langstraatvandaag.nl en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.

Langstraat Vandaag behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan jou mededeling te hoeven doen.

De informatie op www.langstraatvandaag.nl is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van FireMultimedia.

Beperkte aansprakelijkheid

Langstraat Vandaag spant zich in om nieuwsberichten en overige inhoud op de website van juiste informatie te voorzien. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. Kom je iets tegen wat onjuist is neem dan gerust contact met ons op.

De op www.langstraatvandaag.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Langstraat Vandaag.

In het bijzonder zijn alle prijzen op www.langstraatvandaag.nl onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

De inhoud van www.langstraatvandaag.nl wordt gedeeltelijk langs geautomatiseerde weg verkregen. Langstraat Vandaag doet haar uiterste best deze inhoud zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Desondanks is het mogelijk dat deze inhoud onvolledig, achterhaald en/of onjuist is.

Gebruikers kunnen zelf inhoud plaatsen op www.langstraatvandaag.nl. Langstraat Vandaag oefent hierop geen voorafgaande controle of redactioneel toezicht uit. Heb je een klacht over gebruikersinhoud neem dan contact met ons op via het contactformulier. We zullen je klacht dan serieus bekijken en indien nodig ingrijpen.

Voor op www.langstraatvandaag.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Langstraat Vandaag geen aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Langstraat Vandaag, haar licentiegevers en bezoekers.

Kopiƫren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Langstraat Vandaag, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Ben je van mening dat we jouw auteursrechten schenden stuur dan even een mailtje.

Wijzigingen disclaimer

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen aan de disclaimer zullen op deze pagina worden meegedeeld. Deze disclaimer is voor het laatst gewijzigd op 16 augustus 2015.