Langstraat Vandaag

Op zoek naar een vaste bedrijfsarts? Kies voor de resultaatgerichte dienstverlening van Preventix

Donderdag 4 februari 2021 door redactie

Iedere werkgever in Nederland is volgens de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) verplicht om een basiscontract met een arbodienst af te sluiten. Deze wet is het uitgangspunt voor een optimaal arbeidsomstandighedenbeleid en werkgevers dienen aan alle verplichtingen te voldoen. Zo houden zij hun organisatie gezond en voorkomen ze boetes van de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Tot de kerntaak van de arbodienst behoort het ondersteunen van werkgevers en werknemers bij het opstellen van het verzuim- en arbeidsomstandighedenbeleid. Deze organisatie werkt met arbeidshygiënisten, arbeids- en organisatiedeskundigen en veiligheidskundigen. Ook een bedrijfsarts inschakelen is mogelijk via een arbodienst.

 

Wat zijn de taken van de arbodienst en de bedrijfsarts:

 

  • Preventiecheck: onderzoek gericht op het verkorten van het verzuim;

  • Advies en ondersteuning bij het verbeteren van de arbeidsomstandigheden;

  • Periodiek medisch onderzoek (PMO) naar de gezondheidsrisico’s van individuele medewerkers;

  • Het voeren van overleg met de preventiemedewerker van het bedrijf;

  • Het houden van een open spreekuur voor werknemers;

  • Verzuimbegeleiding met de focus op duurzame inzetbaarheid en verzuimpreventie;

  • Werknemers verantwoord en zo snel mogelijk weer aan het werk helpen.

 

Onafhankelijk advies

De Wet Verbetering Poortwachter verplicht werkgevers om samen met zieke werknemers en de arbodienst te zorgen dat de werkzaamheden weer zo snel mogelijk worden opgepakt. Daarom denken de meeste mensen bij het fenomeen arbodienst in eerste instantie aan verzuimbegeleiding. Als werkgever bent u verplicht om een zieke medewerker door een bedrijfsarts te laten bijstaan. Die dient volgens de wet binnen zes weken een advies en probleemanalyse op te stellen. Op basis daarvan kunnen de werkgever en zijn medewerker een plan van aanpak opstellen voor de re-integratie. De bedrijfsarts is dus specialist op het gebied van werk en gezondheid, heeft medisch beroepsgeheim, brengt onafhankelijk advies uit en is er voor zowel de werknemer als de werkgever. Werkgevers dienen hun werknemers actief te wijzen op het open spreekuur. Want elke werknemer heeft het recht om een bedrijfsarts te consulteren, over persoonsgerichte gezondheidsvragen die in relatie staan tot het werk.

 

Voorkomen van verzuim

Bent u werkgever en zoekt u een vaste bedrijfsarts? De kleine tot middelgrote arbodienst Preventix staat voor een prettige en resultaatgerichte dienstverlening die is gericht op meer inzicht in uw organisatie en op goede communicatie. Dit leidt tot (preventief) maatwerk. De gecertificeerde arbodienst met landelijke dekking biedt het serviceniveau van een kleine dienstverlener. De taken van een bedrijfsarts van Preventix beperken zich overigens niet tot verzuimbegeleiding. Als u aan het hoofd van een bedrijf staat, bent u er ook aan het juiste adres voor proactief advies dat zich richt op het voorkomen van verzuim.

 

Preventix is in heel Nederland breed vertegenwoordigd. De dichtstbijzijnde vestigingen in de buurt van Heusden en Waalwijk bevinden zich in Breda en Eindhoven.
Meer nieuws