Langstraat Vandaag

Onderzoek naar interne communicatie

Maandag 11 oktober 2021 door redactie

Interne communicatie, wat is dat eigenlijk? Interne communicatie staat voor de interactie in de organisatie. Het gaat om de onderlinge communicatie en om de samenwerking. Je investeert in interne communicatie om de samenwerking te verbeteren en om uiteindelijk betrokkenheid bij de organisatie te vergroten. Slimme interne communicatie is dus de sleutel voor hogere betrokkenheid in organisaties en teams - ook of juist bij verandering. De communicatieadviseurs van het bureau Orange Otters zorgen voor een frisse blik bij het proces om interne communicatie te verbeteren. In hun aanpak zetten zij de medewerker centraal. Kennisuitwisseling en interne communicatie moeten passen bij de organisatie en de werknemers. Of het nu gaat om het optimaliseren van social intranet of het bevorderen van dialoog.

 

Orange Otters gelooft daarbij in de sterke combinatie van persoonlijke verbinding, online tools en maatwerk, omdat elke organisatie en elke vraag immers anders zijn.

 

Succesvol veranderen

Ook als je met jouw organisatie succesvol wilt veranderen, kun je de specialisten inzetten, zoals bij een nieuwe strategie, digitalisering, een reorganisatie of het versterken van innovatiekracht. Stuk voor stuk zaken die om slimme verandercommunicatie vragen. Met Orange Otters werkt je organisatie stap voor stap aan de gewenste veranderingen, van de visie- en strategieontwikkeling tot begeleiding bij de invoering. De experts combineren hun kennis van communicatie met die over leiderschap en groepsdynamica. Voor veranderteams kan onderzoek een zeer nuttige tool zijn, want die zijn vaak zo druk met voorbereiden dat ze vergeten om belangrijke zaken te peilen bij medewerkers. Hoe zien onze werknemers de verandering? Wat is het gevoel over het onderwerp? Wat is er al aan vernieuwing? Door te starten bij medewerkers, kan je uiteindelijk meer succes boeken in de verandering, doordat je luistert en de veranderaanpak door medewerkers laat vormen.

 

De energie van luisteren

Kwalitatief onderzoek heeft als voordeel dat je de ware reden achter bepaalde houdingen of gedragingen achterhaalt. Daar kan je met interne communicatie op inspelen. Orange Otters doet bijvoorbeeld onderzoek via luistersessies. De communicatieadviseurs noemen de uitkomst van écht luisteren magisch en zien dat het bijzonder is om te ervaren hoeveel energie het oplevert. Bij veranderprogramma’s is het vaak vanzelfsprekend dat het veranderteam een plan maakt wat uiteindelijk wordt gedeeld met uitvoerenden. Dat die kennis eerst bij de uitvoerenden zelf wordt opgehaald, komt echter niet vaak voor.

 

Daarbij is het advies: start met eerst richting geven en kaders stellen. En doe dat niet vanuit alleen het veranderteam, maar juist met de medewerkers. Welke veranderingen zien zij in de organisatie? Hoe is hun betrokkenheid erbij? En hoe willen zij meegenomen worden in de verandering? Een verandering leg je niet van bovenaf op. Het is beter om vanaf het begin de medewerkers om wie het gaat, mee te nemen in de energie van de verandering.

 

Unieke inzichten

Het advies van Orange Otters bij veranderprogramma’s, gericht op ander gedrag is dus: begin bij de medewerkers. Bij degenen om wie het gaat. Dit gaat onder meer op bij de zogenaamde ‘Terug naar de bedoeling-organisatieveranderingen’ binnen corporaties, zorgorganisaties en gemeenten. Er wordt gestart met luistersessies voordat de experts het veranderprogramma helpen ontwerpen. Deze aanpak geeft inzichten die anders niet boven tafel komen en wordt goed gewaardeerd. Gewoon beginnen met luisteren, het klinkt eenvoudig en dat is het eigenlijk ook. Luisteren doe je toch per definitie? Daarom zijn er veel medewerkers die het een open deur vinden. Maar echt luisteren is een vak apart. De luistersessies gaan verder dan de traditionele focus- en klankbordgroepen en interviews. De traditionele medezeggenschap werkt hier ook niet voldoende, want de truc schuilt simpelweg in waardevrij en echt luisteren. Hoe je dat doet? Lees daarover meer op hun website, waar ze veel kennis delen over interne communicatie, luisteren en veranderkunde.
Meer nieuws