Langstraat Vandaag

Krijgt uw bedrijf te maken met re-integratie na corona?

Dinsdag 30 juni 2020 door redactie

Nederland begint langzaam weer op gang te komen na de intelligente lockdown, maar tegelijkertijd komen we steeds meer te weten over de gevolgen van corona. Zo blijken mensen die ernstig ziek zijn geweest door het Covid-19 virus - en misschien zelfs op de intensive care hebben gelegen - lange tijd te moeten revalideren voordat zij weer helemaal de oude zijn. In sommige gevallen is het zelfs de vraag of ze dat ooit weer helemaal worden.

Wat als één van uw werknemers door de gevolgen van corona langere tijd ziek is en ook na beter worden nog niet zomaar weer aan het werk kan? Dan gaat u - net als bij andere langdurige ziekte - een re-integratietraject in. Maar hoe ziet zo’n traject eruit in tijden van corona?

Re-integratie bij een langdurig zieke werknemer

Sinds 2002 is in Nederland de Wet verbetering poortwachter actief, die erop gericht is om het langdurig ziekteverzuim van een werknemer te beperken. De essentie is dat de zieke werknemer, de werkgever en een arbodienst of gecertificeerde bedrijfsarts zich samen inspannen om de werknemer in kwestie zo snel mogelijk weer aan het werk te krijgen.

Ook wanneer iemand langdurig ziek is geweest door corona, wordt in principe op deze manier geprobeerd de werkzaamheden naar mogelijkheden van de werknemer weer op te bouwen. Daarbij is het natuurlijk lastig dat we nog erg weinig weten over de gevolgen van het Covid-19 virus op de langere termijn. Bij twijfels over de re-integratie van een terugkerende werknemer, kunt u daarom het beste hulp van een arbeidsdeskundige inschakelen.

Ook reguliere re-integratie bemoeilijkt door corona

Daar komt nog bij dat de corona crisis ook re-integratie na ander langdurig ziekteverzuim heeft veranderd. Zo kan het tijdelijk sluiten van een bedrijf ervoor zorgen dat de werknemer niet alle onderdelen van een traject naar wens heeft kunnen doorlopen. Dat geldt voor re-integratie in het eerste spoor, waarbij wordt gezocht naar een manier om de werknemer te laten terugkeren bij de huidige werkgever. Maar ook voor re-integratie in het tweede spoor.

Re-integratie in het tweede spoor treedt in werking wanneer tijdens het traject blijkt dat terugkeren bij het huidige bedrijf - in dezelfde of een andere functie - niet haalbaar is. Als werkgever bent u dan verplicht om de werknemer te ondersteunen bij een tweede spoor integratie. Dat wil zeggen: het re-integreren op de arbeidsmarkt bij een andere werkgever.

Ook daarbij stuit men in de afgelopen maanden geregeld op de beperkingen als gevolg van corona. Zo kan het nu extra lastig zijn om bepaalde onderdelen van het traject tweede spoor uitvoering te geven. Denk hierbij aan het uitvoeren van vrijwilligerswerk om arbeidsritme op te doen, of een proefplaatsing bij een potentieel nieuwe werkgever. In dit soort gevallen kan het nodig zijn het traject op te schorten, te heroverwegen en bijstellen.

Juist in deze uitzonderlijke tijden is het dus van groot belang om tijdig een arbeidsdeskundige in te schakelen wanneer u met dergelijke problemen wordt geconfronteerd. Zo voorkomt u onwenselijke situaties voor uzelf - zoals loonsancties - maar ook voor uw werknemer.

 
Meer nieuws