Langstraat Vandaag

Duidelijkheid over erfrecht met het Erfenismagazine

Woensdag 25 september 2019 door redactie

Een complex onderwerp als een erfenis verdient speciale aandacht. Er komt vaak veel meer bij kijken dan enkel de verdeling van de goederen. Er spelen diverse, vaak tegenstrijdige . Dit heeft onder meer te maken met de steeds ingewikkeldere familierelaties zoals stieffamilie die mee-erft. Hierdoor volgen er vaker conflicten over erfenissen in een van de meest emotionele levensgebeurtenissen. Ook het aantal discussies tussen de betrokkenen bij een erfenis over een eerlijke verdeling van vaak grote bedragen lopen op. Voor het voorkomen of oplossen van de geschillen wordt veel verschil gemaakt door kennis van correcte, gedetailleerde informatie. Als eerste nichekantoor op het gebied van familierecht en erfrecht, geeft Advocaten Familie- & Erfrecht daarom het online Erfenismagazine uit. Hierin lees je meer over het erfrecht, met informatie en artikelen van gespecialiseerde erfrecht advocaten.

 

Wat voor magazine?

Het Erfenismagazine is een initiatief van Advocaten Familie- & Erfrecht en staat vol belangrijke informatie, tips en adviezen over nalatenschapskwesties. Complexe onderwerpen die worden aangesneden door onze erfrecht advocaten zijn bijvoorbeeld de aantasting van een testament bij wilsonbekwaamheid, het beneficiair of zuiver aanvaarden van de nalatenschap, en de rol van de executeur, maar ook worden de tien meest gestelde vragen over de legitieme portie besproken. Deze artikelen dragen bij aan het begrijpen en vinden van oplossingen bij je erfrechtelijk vraagstuk. Het Erfenismagazine is met name bedoeld voor erfgenamen, executeurs en vereffenaars, maar is ook interessant voor legitimarissen, legatarissen, schuldeisers, boedelgevolmachtigden en andere betrokkenen bij een nalatenschap.

 

Doelgroep erfgenaam

Je kunt op twee manieren erfgenaam zijn. Zo kun je erfgenaam zijn als de overledene geen testament had gemaakt en je op grond van de wet als erfgenaam opkomt. Of je kunt erfgenaam zijn op grond van het testament van de overledene. In beide gevallen kunnen vraagstukken en geschillen ontstaan over de nalatenschap, welk deel je krijgt, je legitieme portie, onterving of de geldigheid van het testament. Uiteenlopende artikelen en columns in het Erfenismagazine gaan hierover. Ben je erfgenaam, geef dit dan tijdens het openen van het magazine aan, of maak later een aanpassing in het veld linksonder.

 

Doelgroep executeur en vereffenaar

Als executeur wikkel je in principe de erfenis af en maakt je deze verdelingsklaar. Je exacte taken en bevoegdheden worden in het testament beschreven. Is er bij testament geen executeur benoemd, en hebben alle erfgenamen de nalatenschap beneficiair aanvaard, dan zijn zij gezamenlijk de vereffenaars. Zij dienen onder meer de onderhandse of notariële boedelbeschrijving op te maken en de schuldeisers op te roepen hun vorderingen in te dienen. Ook kun je  vereffenaar zijn indien je als zodanig door de rechtbank bent benoemd. De taken en bevoegdheden van jou als vereffenaar, worden door de wet bepaald. Ook hierover wordt geschreven in het Erfenismagazine. Open het magazine dan als executeur/vereffenaar.

 

Over de auteurs

Advocaten Familie- & Erfrecht is gespecialiseerd in familierecht en erfrecht. Met betrokken begeleiding en advisering staat het zowel particulieren als ondernemers (en echtgenoten) bij. Uiteenlopende familie- en erfrechtelijke kwesties worden opgelost of afgerond door de interventie van de advocaten van het kantoor. Denk aan echtscheidingen, alimentatie- en omgangskwesties en menige discussie over een nalatenschap. Voor families en gezinnen veelal geen prettige zaken om mee bezig te zijn, maar dankzij de professionele en menselijke begeleiding van dit kantoor wel voortvarende. Uit hun werk halen de advocaten van Advocaten Familie- & Erfrecht veel voldoening. Het kantoor is aangesloten bij de Vereniging Erfrecht Advocaten Nederland (VEAN), en de Vereniging van Familierechtadvocaten en scheidingsmediators (vFas). U vindt onze vestigingen in Eindhoven en Utrecht.
Meer nieuws