Langstraat Vandaag

De gang van zaken bij beneficiaire aanvaarding van een nalatenschap

Vrijdag 18 maart 2022 door redactie

Bij het verliezen van een dierbaar persoon dient u samen met de andere nabestaanden allerlei zaken te regelen, terwijl verdriet op de voorgrond staat. Het wordt er niet eenvoudiger op als u verantwoordelijk bent voor het vereffenen van de erfenis en er voor moet zorgen dat de schulden uit de nalatenschap worden voldaan. Dat is meestal het geval bij beneficiaire aanvaarding van een nalatenschap. Samen met de andere erfgenamen ontvangt u wel de baten uit de erfenis (die over zijn na het betalen van de schulden), maar u kunt niet aansprakelijk worden gesteld voor de schulden. Het is cruciaal om secuur te werk te gaan als het vereffenen van een nalatenschap bij u aan de orde is. Op die manier bent u ervan verzekerd dat het vereffenen op de juiste wijze gebeurt en voorkomt u dat u de schulden die door de overleden persoon zijn nagelaten moet betalen.

 

Melding doen van een negatieve erfenis

De wetenschap dat u een erfenis niet alleen mag afwikkelen omdat u vereffenaar bent samen met alle andere erfgenamen, is zeer belangrijk. Daarnaast is het van belang om bij de kantonrechter zo spoedig mogelijk melding te doen van een negatieve erfenis. Als dat nodig is, kan de kantonrechter maatregelen ten behoeve van de eventuele schuldeisers treffen. Het kan voor uw privévermogen alsnog vervelende gevolgen hebben als u dit niet op tijd doet. Ongeacht de situatie is het vereffenen van een erfenis is nooit eenvoudig. Vaak komt dit doordat de samenstelling van de nalatenschap zo ingewikkeld in elkaar steekt, dat u er onmogelijk wijs uit kunt worden. Verder komt het regelmatig voor dat familieleden die erfgenaam zijn onderling geen goede verstandhouding hebben. Een advocaat in het erfrecht staat u bij met het juiste advies en kan eventueel als professionele vereffenaar optreden.

 

Een erfrechtadvocaat heeft dagelijks van doen met de materie omtrent beneficiaire aanvaarding van nalatenschappen. Vanzelfsprekend is het een geruststellende gedachte dat u zich volledig kunt richten op het rouwproces en zich geen zorgen hoeft te maken over de juridische zaken.

 

Check bij het Centraal Testamentenregister

Bij het vereffenen van een nalatenschap geldt nog een kanttekening. U kunt er niet zomaar vanuit gaan dat het testament dat u bij de erflater of erflaatster vindt, daadwerkelijk het laatste testament is. Vervelende problemen zijn te voorkomen door voor de zekerheid een check te doen. Dat dient u te doen door het opvragen van een uittreksel bij het Centraal Testamentenregister. Het komt namelijk niet zelden voor dat erfgenamen een erfenis hebben verdeeld, op basis van een testament dat zij hebben gevonden in de woning van hun overleden dierbare dat niet het laatste testament was. 
Meer nieuws