Langstraat Vandaag

Betere arbodienst door kleinschaligheid

Vrijdag 12 april 2019 door redactie

Natuurlijk zegt iedere arbodienst maatwerk te leveren. Dit is niet meer dan logisch, omdat geen medewerker of bedrijf hetzelfde is. Een ‘standaard’ bestaat dan ook niet. Een vaste aanpak om iedereen op dezelfde wijze gemotiveerd, gezond en productief te houden is geen volwaardige arbeidsdienst. Re-integratie, preventie en oplossingen bij uitval vereisen goed besef van wat zich in organisaties en medewerkers afspeelt. Maatwerk dus. Maar hoe zorg je hiervoor? Hoe ziet dit er in de praktijk uit?

Korte lijnen werken beter

Veel bedrijven in Noord-Brabant schakelen Preventix in. Deze arbodienst opereert in kleine teams van meestal twee personen. Deze werkwijze ontstond door jarenlange ervaring waarbij kleinschaligheid steeds het effectiefst bleek. Of het nu gaat om verzuimpreventie, verzuimbegeleiding, keuringen, psychosociale begeleiding, medische juridische begeleiding, arbeidsdeskundig adviezen, cursussen en trainingen of risico-inventarisatie en evaluatie, de arbodienstverlening wordt centraal georganiseerd met korte lijnen naar de artsen, werkgevers en werknemers. De werkgever en bedrijfsarts hebben elkaars nummer, wat leidt tot beter overleg, meer begrip en snellere opvolging en resultaten.

Waarom maatwerk?

Ieder bedrijf en elke organisatie en branche is anders. Dit vraagt om aandacht, maatwerk en een totaalaanpak. Persoonlijke aandacht zorgt voor de beste oplossingen voor iedere organisatie en medewerker. Dit vereist een proactieve instelling, voor de juiste creatieve maatregelen op de juiste momenten. Ook met het creëren van draagvlak onder het personeel, door hen actief te betrekken bij hun eigen proces, wordt het werk van de arbodienst of arbo-arts effectiever en efficiënter. Maar vooral de focus van Preventix op verzuimpreventie en duurzame inzetbaarheid voorkomt de noodzaak van re-integratie en verzuimbegeleiding, waardoor een opwaartse spiraal ontstaat.

Speciaal voor grote én kleine ondernemers

Voorheen was maatwerk vaak het privilege van grote bedrijven, maar tegenwoordig profiteren ook kleine ondernemers en organisaties van uiterst gestroomlijnde arbodienst. Dit door te werken met vaste en kleine teams per regio. Door de unieke samenwerking met Werkxe en Xs2more ontstaat bovendien een unieke combinatie op het gebied van ziekteverzuim, vitaliteit en re-integratie, goed georganiseerd vanuit één enkel loket.
Meer nieuws