Langstraat Vandaag

Werkgevers opgelet: beschikt u al over een basiscontract met een arbodienst?

Donderdag 19 april 2018 door redactie

Op 1 juli 2017 ging de vernieuwde Arbowet van kracht. Precies een jaar later, 1 juli 2018, moeten alle werkgevers over een basiscontract met een arbodienstverlener beschikken. Deze wetswijziging is vorig jaar ingegaan en de overgangsperiode eindigt dus 1 juli aanstaande. Organisaties hebben een jaar de tijd gekregen om aan de nieuwe voorwaarden van het basiscontract te voldoen. Heeft u uw huidige basiscontract al aangepast?

 

Reden wijziging Arbowet

De vernieuwde Arbowet, voluit Arbeidsomstandighedenwet, is gericht op het creëren van een betere en gezonde werksituatie om ziekteverzuim te voorkomen. Hiervoor moeten werkgevers over een basiscontract met een arbodienst beschikken. Preventie moet meer aandacht krijgen, waardoor de betrokkenheid van werkgevers en werknemers zal worden worden versterkt. Door de wetswijziging wordt ook de rol van preventiemedewerker belangrijker en worden de voorwaarden voor de inzet van de bedrijfsarts verbeterd. Als u nog niet uw basisovereenkomst heeft aangepast kunt u twee dingen doen. U kunt de al bestaande overeenkomst aanpassen.U kunt ook een nieuwe overeenkomst afsluiten met een (andere) arbodienst.

 

Wat houdt het basiscontract precies in?

Het basiscontract stelt minimumeisen aan de overeenkomst tussen arbodiensten en werkgevers. In een basiscontract staan een aantal verplichte onderdelen. Dit zijn: de rechten en plichten voor de werkgever, de werknemer en de bedrijfsarts. Dit contract moet dus uiterlijk voor 1 juli zijn aangepast aan de nieuwe arboregelgeving. De overgangsperiode geeft organisaties de mogelijkheid om nieuwe basiscontracten op te stellen waarin een aantal nieuwe verplichtingen moeten worden toegevoegd.

 

Wat is er veranderd?

Van werkgevers wordt meer verlangd. Zo staat voor de werkgever beschreven bij welke taken hij hulp krijgt van een bedrijfsarts of arbodienstverlener, te weten: begeleiding bij ziekteverzuim, toetsen van risico-inventarisatie, periodiek medisch onderzoek en de aanstellingskeuring van nieuwe medewerkers. Werkgevers zijn verplicht om zich door deskundigen, zoals bijvoorbeeld een bedrijfsarts, preventiemedewerker of organisatiedeskundige te laten bijstaan bij het uitvoeren van de genoemde taken.

 

Ook voor werknemers brengt het vernieuwde contract veranderingen met zich mee. Sinds de wijziging is het voor werknemers makkelijker geworden om naar een bedrijfsarts te stappen. Ook is het nu mogelijk om een second opinion aan te vragen bij een andere bedrijfsarts.

 

Wij ontzorgen, u houdt de regie

Preventix is een arbodienst die gefocust is op het creëren van een gezonde werksituatie om zo ziekteverzuim te voorkomen. De nieuwe Arbowet is voor Preventix dus niets nieuws. Als u al klant bij ons bent, verandert er voor u niet zoveel. Wij hebben vroegtijdig de nieuwe verplichtingen in de wet al aan onze klanten kenbaar gemaakt middels een addendum. Daarnaast hebben wij ook een voorstel gedaan voor het regelen van de second opinion van de bedrijfsarts. Het voorstel stond los van het bestaande contract. Wij hebben wel nadrukkelijk geadviseerd om iets te ondernemen. Het is namelijk belangrijk om uw werknemer geen vrije keuze laten. In alles handelen wij op deze wijze. Helder en overzichtelijk, waarbij wij u ontzorgen en u te allen tijde zelf de regie houdt.

 

Meer informatie?

Preventix is een arbodienst die in Nederland uniek is in haar aanpak. Wij ondersteunen u bij het vormgeven en uitvoeren van een effectief verzuimbeleid. Hierbij werken wij met een groot landelijk netwerk van partners en medewerkers en hebben wij zo de beschikking over een breed scala aan experts die per bedrijfssituatie in kleine teams optreden. Met 17 locaties verspreid door Nederland is er voor u altijd een vestiging in de buurt. De dichtstbijzijnde vestiging voor u zijn onze vestigingen in Den Bosch en Breda. Wilt u ook het efficiënt en effectief het verzuim verlagen? Informeer dan bij ons naar de mogelijkheden. Bel voor meer informatie naar 088-7007700. Of neem een kijkje op onze website www.preventix.nl.

 

 

 
Meer nieuws