Langstraat Vandaag

Waalwijk zoekt sociaal ondernemer voor Buurthuis de Wierd

Vrijdag 17 juli 2015 door redactie

Waalwijk - De gemeente Waalwijk is op zoek naar een sociaal ondernemer die met een goed plan het nieuwe WIJ-dienstencentrum de Wierd wil gaan invullen. Dit komt voort uit de doelstellingen van de nota ‘Ontmoeten doe je samen’, die afgelopen donderdag in de raad is vastgesteld. Eén van die doelstellingen is het in vier wijken realiseren van WIJ-dienstencentra in sociaal ondernemerschap. Er wordt gestart met WIJ-dienstencentrum de Wierd in Waalwijk als experiment. 

Een sociaal ondernemer is iemand die een maatschappelijke opdracht willen vervullen door zelf inkomsten te verwerven. Dit kan een organisatie, een burger, vrijwilligersinitiatief of onder­nemer zijn. De gemeente stelt het pand gratis ter beschikking. De exploitatiekosten komen voor rekening van de sociaal ondernemer. De sociaal ondernemer voert het plan bij voorkeur samen met andere uit.

Het is de bedoeling dat de nieuwe ondernemer begin 2016 start en een plek vormt waar iedereen graag komt, zowel de kwetsbare als de krachtige inwoners in de wijk. Het WIJ-diensten­centrum is zoveel mogelijk zelfvoorzienend en het aanbod van diensten zorgt ervoor dat mensen langer zelfstan­dig kunnen blijven wonen en actief mee kunnen doen.


Diensten
Het WIJ-dienstencentrum biedt onder meer het volgende:

  • Diverse structurele ontmoetingsactiviteiten door vrijwilligers;
  • Diverse maatschappelijke diensten zodat mensen actief blijven meedoen en hulp dichtbij huis krijgen (bijv. klussen en gemaks-diensten, oppasservice, maatjescontacten);
  • Laagdrempelige inloop-dagbestedingsvoorzieningen voor kwetsbare inwoners;
  • Een uitvalsbasis voor werkers in de wijk; de wijkwerker, mensen vanuit toegangsfunctie, de wijkverpleegkundige, de huisarts enz.;
  • Ruimte én faciliteiten aan inwoners, vrijwilligersinitiatieven, mensen die een maatschappelijke bijdrage willen leveren.

 

Geïnteresseerden kunnen hun plan met begroting uiterlijk 23 november 2015 indienen via www.waalwijk.nl/ontmoetendoejesamen. Op deze website is ook meer informatie en het inschrijfformulier te vinden.

Foto: Jan Stads / Pix4Profs
Meer nieuws