Langstraat Vandaag

Waalwijk wil 400 vluchtelingen opvangen op voormalig RWB-terrein

Dinsdag 17 mei 2016 door redactie

De gemeente Waalwijk is van plan om op het voormalige terrein van voetbalvereniging RWB aan de Professor van ’t Hoffweg in Waalwijk binnen een aantal maanden 400 vluchtelingen voor een jaar op te vangen. Daarna wil de gemeente het terrein blijven gebruiken voor de huisvesting van maximaal 400 arbeidsmigranten. 

De Commissaris van de Koning, Wim van de Donk, gaf op 31 maart de regio Hart van Brabant de opdracht om vluchtelingen op te vangen. Daarvoor moet op 25 mei een kant en klaar plan zijn. Binnen de regio is afgesproken dat Waalwijk haar bijdrage levert door een jaar lang noodopvang te bieden aan 400 vluchtelingen. 

Waalwijk beschikt niet over terreinen of gebouwen die daarvoor per direct gebruikt kunnen worden. Daarom zocht het gemeentebestuur een plek die vlug geschikt te maken is. De keuze viel daarbij op het voormalige terrein van voetbalvereniging RWB. Daar liggen aansluitingen voor gas, water en licht, er zijn genoeg voorzieningen in de buurt en de gemeente is eigenaar van de grond. De voorbereidingen beginnen op korte termijn.


Paviljoententen
De vluchtelingen worden in eerste instantie opgevangen in paviljoententen. Binnen enkele maanden begint de bouw van een semipermanente accommodatie. Als die klaar is, verhuizen de vluchtelingen daarheen en verdwijnen de tenten. De accommodatie wordt na het vertrek van de vluchtelingen gebruikt bij de huisvesting van arbeidsmigranten. 

Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers is verantwoordelijk voor de opvang van vluchtelingen. De gemeente bespreekt de komende tijd met het COA de precieze datum waarop de vluchtelingen naar Waalwijk komen. Het COA bepaalt ook, op basis van de behoefte, hoe de groep van 400 vluchtelingen is samengesteld. 

Omwonenden geïnformeerd
De gemeente informeert bewoners en ondernemers in de omgeving over de plannen via een bewonersbrief die dinsdagavond van deur tot deur is verspreid. Daarnaast is er een speciale pagina op de gemeentewebsite, www.waalwijk.nl,  met extra informatie. Bewoners kunnen vragen stellen via een speciaal emailadres, noodopvang@waalwijk.nl of op werkdagen tussen 8.30 en 17.00 uur bellen met 0416-683665. Ook is er op zaterdag 21 mei een bijeenkomst speciaal voor bewoners en ondernemers uit de directe omgeving. 

De gemeenteraad wordt over dit plan geïnformeerd op maandag 23 mei om 19.30 uur tijdens een openbare vergadering op het Stadhuis.
Meer nieuws