Langstraat Vandaag

Stichting Waalwijk CO2 vrij wil duurzame energie stimuleren

Donderdag 12 mei 2016 door redactie

In Waalwijk is de "Stichting Waalwijk CO2 vrij" opgericht. Een groep ondernemers heeft samen met de gemeente en de plaatselijke Rabobank, de handen ineen geslagen om Waalwijk meer duurzaam te maken. De stichting gaat energiebesparing en productie van duurzame energie voor Waalwijkse bedrijven stimuleren. Ze is onafhankelijk en heeft geen commercieel belang.

Energie wordt nu vooral opgewekt met fossiele brandstoffen. De toekomst van 'fossiel' is onzeker, vanwege de broeikasgassen en het wereldwijde energieakkoord, dat ook door Nederland is ondertekend. Om voor versnelling te zorgen bij energiebesparing en productie van duurzame energie, hebben enkele Waalwijkse bedrijven in overleg met de gemeente Waalwijk het initiatief genomen tot vorming van een platform omdat bedrijven die tijdig en adequaat inspelen op het energievraagstuk, beter zijn voorbereid op de toekomst. Dit platform is nu de Stichting Waalwijk CO2 vrij geworden.

De stichting helpt bedrijven om kennis die zij heeft op gebied van duurzame energie te delen met bedrijven. De stichting bouwt bewustwording van de noodzaak tot duurzame energie verder uit. Daardoor kunnen bedrijven hun energiebeleid zo effectief mogelijk CO2 vrij inrichten. Ook wil de stichting duurzame opwekking van CO2 vrije energie stimuleren. Het stichtingsbestuur bestaat uit voorzitter Aad van Lopik, Jan van Groos (wethouder gemeente Waalwijk), Francois van Son (Parkmanagement Waalwijk), Marc Snoeren (Plastica Plaat Holding BV), Marcel Houben (Thermaflex Isolatie BV) en Jan Kielestein (Rabobank De Langstraat).

Samenwerken
Stichting Waalwijk CO2 vrij stimuleert onderlinge samenwerking tussen ondernemers. Daarmee kan uitwisseling van energie-mogelijkheden ontstaan. Doordat bedrijven meer samenwerken, kunnen ze samen optrekken in specifieke energie-vraagstukken. Voorzitter Van Lopik: "Soms hebben bedrijven veel energie nodig voor hun bedrijfsproces. Andere bedrijven kunnen warmte uit hun productieproces over hebben. Dat weten ze vaak niet van elkaar. Wij willen die brug slaan en bedrijven met elkaar in contact brengen. Zo kan het ene bedrijf gebruik maken van ongebruikte energie van de ander."

Kennis delen
De stichting gaat kennis verzamelen en doorgeven. Van Lopik: "Er komt een hele nieuwe generatie windmolens aan, die nog effectiever energie opwekt. Ook zonnepanelen worden steeds efficiënter. De kennis daarover willen we bundelen."
Maar ook het optimaliseren van energiegebruik staan op de agenda van de stichting. "Niet elk bedrijf heeft tijd om alle ontwikkelingen op de voet te volgen. Wij zijn daar graag een kennisplatform voor." 
Meer nieuws