Langstraat Vandaag

Start sloop voor extra parkeerplaatsen in Vlijmen

Donderdag 20 augustus 2015 door redactie

Vlijmen - De gemeente Heusden gaat twee panden aan de Mgr. Van Kesselstraat 1 en 3 in Vlijmen slopen om zo ruimte te maken voor nieuwe parkeerplaatsen ten behoeve van het nieuwe centrum. De sloop vormt hiermee het startpunt van de werkzaamheden aan het Plein.

De twee panden zijn in het verleden aangekocht om voldoende parkeergelegenheid te kunnen realiseren. Beide panden grenzen aan het huidige parkeerterrein Kloosterpad. Om voortgang in het project te houden heeft het college besloten om deze twee panden alvast te slopen, zodat op het moment dat de bouw van het paviljoen start, voldaan is aan de parkeeropgave.

Paviljoen
In maart jl. besloot de raad tot verkoop van gronden in het centrum van Vlijmen aan Heijmans Vastgoed BV. Die partij is druk doende met het ontwerp voor de nieuwbouw. Naast sloop en nieuwbouw van de oostwand van het Plein (Plein 4 tot en met 24 en Mgr. Van Kesselstraat 2 en 4) komt er op het Plein zelf een paviljoen. Dit paviljoen gaat ten koste van een aantal parkeerplaatsen
Meer nieuws