Langstraat Vandaag

Preventief verzuim bestrijden als eigenrisicodrager voor de Ziektewet

Maandag 4 juni 2018 door redactie

Bent u eigenrisicodrager voor de Ziektewet? En gaat er in uw organisatie een werknemer arbeidsongeschikt uit dienst? U moet dan niet alleen zorg dragen voor de betaling van het loon maar ook voor de re-integratie. Maar naast de verplichtingen kan het dragen van eigen risico’s ook aantrekkelijk zijn.

 

Met het opstellen van een effectief arbo-, verzuim- en re-integratiebeleid kan het eigenrisicodragen aantrekkelijk zijn. Door een goed beleid, bestrijdt u preventief verzuim en verkleint u de kans dat er werknemers uitvallen door arbeidsongeschiktheid. Als werkgever draagt u tenminste 104 weken zorg voor het re-integratietraject. Er zijn in de periode van 104 weken veel wetten en regels waaraan u zich als eigenrisicodrager voor de Ziektewet moet houden. Goede begeleiding en het goed bijhouden van een dossier is essentieel om hoge extra kosten te voorkomen.

 

Kosten beheersbaar maken
Instroom in de Ziektewet is niet altijd te voorkomen. De kosten die hiermee samenhangen, zijn echter wel beheersbaar te maken. Zodra er vanuit uw organisatie een arbeidsongeschikte werknemer in de Ziektewet terecht komt, is het belangrijk de juiste begeleiding te starten. Het is die goede begeleiding die de schadelastbeheersing oplevert. Essentieel in de begeleiding is het vastleggen van gegevens in een uitstekend opgebouwd dossier. De re-integratie-inspanningen en -beoordelingen moeten inzichtelijk, logisch en begrijpelijk zijn.

 

Zelf regelen?
Kunt u dat zelf? Heeft u daar de juiste mensen voor in dienst? Meestal is dat niet het geval. En u hoeft het niet alleen te doen. Experix kan u precies vertellen wat uw verplichtingen zijn. Wij kunnen u laten zien hoe u deze zelf kunt uitvoeren. En waar u dat wenst, nemen wij de begeleiding en beoordeling over. Wij leveren maatwerk voor u en ex-werknemer. Daarbij houden wij in het oog dat het uw belang is om als (ex)-werkgever de kosten voor de organisatie beheersbaar te maken dan wel te houden.

 

Met de begeleiding die Experix verstrekt, wordt u als werkgever een minimale schadelast gegarandeerd. En uw (ex)-werknemer krijgt de beste kans op een snel herstel van de gezondheid bij een goede kans op ander werk. Dat is uw beste kans op schadelast vermindering.

 

Natuurlijk kan Experix ook alle andere zaken van het eigen risicodragerschap Ziektewet voor u regelen:

  • de implementatie van het eigenrisicodragerschap voor de Ziektewet

  • het begeleiden van ex-werknemers

  • het bepalen van het recht, de hoogte en de duur van de Ziektewetuitkering

  • het voorbereiden van een verzoek om een UWV beslissing over de Ziektewetuitkering

  • het aanvragen van een beoordeling van de maatregel Ziektewetuitkering

  • het toezien op de verplichtingen van de werknemer met een Ziektewetuitkering

 

Wilt u meer weten over dit product van Experix of wilt u zich aanmelden voor begeleiding, dan kan dat kan via de website. Natuurlijk mag u ook met ons bellen op nummer 088 – 700 7750 of een mail sturen naar info@experix.nl. Onze vestigingen in Noord- Brabant vindt u in Den-Bosch, Eindhoven en Breda.
Meer nieuws