Langstraat Vandaag

Pijnpunten van stichtingsbestuur De Voorste Venne besproken met het college

Zaterdag 8 oktober 2016 door redactie

Drunen - Het college van de gemeente Heusden en het bestuur van Stichting De Voorste Venne hebben donderdagavond 29 september gesproken over de zoektocht naar een toekomst voor De Voorste Venne. Een zoektocht waar zowel de gemeente als het stichtingsbestuur aan willen bijdragen. Het gesprek van donderdagavond is benut om de pijnpunten te bespreken, die de stichting in haar brief van vorige week benoemde. Beide partijen hebben momenten benoemd, waarover onduidelijkheid en frictie is ontstaan. Deze momenten zijn in een intensief, maar goed gesprek besproken. Over en weer is er de intentie om gezamenlijk te spreken over de toekomst.

"We hebben ten aanzien van die toekomst vanuit de Voorste Venne onze uitgangspunten en voorwaarden uitgewisseld om te komen tot een vruchtbare voortzetting van onze samenwerking", zegt voorzitter Francis Pelders namens Stichting De Voorste Venne. Voor het bestuur van de stichting zijn haar geformuleerde missie en visie leidend voor het proces. Wethouder Wim van Engeland onderkent dit en vult aan: "We zijn uiteen gegaan met het  itspreken van de intentie er samen voor te gaan en vooral te kijken naar mogelijkheden, die recht doen aan de wens van de Heusdense inwoners en de
kaders van de gemeenteraad".

De wens is een Voorste Venne waar kunst en cultuur en ontmoeting een prominente plaats krijgen. Voor 1 december evalueren Stichting De Voorste Venne en de gemeente Heusden de samenwerking en de voortzetting daarvan.
Meer nieuws