Langstraat Vandaag

Open brief burgemeester Hamming over opvang vluchtelingen

Zondag 21 februari 2016 door redactie

Beste inwoners,

Geen onderwerp hield de afgelopen tijd Nederlanders zo veel bezig als de opvang van vluchtelingen. Je bent voor opvang, tegen opvang of je durft er niks meer over te zeggen: het publieke debat is vaak erg hard. Wat ik in al dit geweld mis, is de menselijke maat, een besef van humaniteit en barmhartigheid. We hebben het niet over nummers, over percentages of aantallen: het gaat om mensen.

Ook in onze gemeente praten we erover. In december heeft de gemeenteraad unaniem (!) besloten dat we in Heusden 400 vluchtelingen willen opvangen, verspreid over vier kleinschalige locaties. Bij de opvang willen we ook meteen werken aan taal, inburgering en werk. De beste manier om te integreren, is door deel te nemen.

Met deze raadsopdracht ben ik sinds december bezig en daarom stuur ik u deze open brief.

 

Kleinschalig in plaats van grootschalig

Heel veel Nederlanders uiten dat ze niet tegen opvang zijn, maar wel tegen grootschalige opvang. Ik denk dat ze daarin gelijk hebben. Ook de leiding van de Nationale Politie, een meerderheid in de Tweede Kamer en de Vereniging voor Nederlandse Gemeenten (VNG) steunt deze opvatting. In Heusden hebben we ervaring opgedaan met kleinschalige opvang in Mariënkroon en daar hebben wij ook ervaren dat opvang op kleine schaal gewoon beter werkt. Waar ik heel trots op ben, is dat onze gemeenschap echt om de vluchtelingen is gaan staan. Bij een kleinschalige aanpak kan dat ook. De vluchtelingen krijgen een gezicht en dat geeft ons allemaal de gelegenheid de opvang een plek te geven. Ik ben blij dat de gemeenteraad verder wil met kleinschalige opvang en ik hoop dat u dit ook steunt en er aan mee wil werken.

 

Samen met andere gemeenten

Heusden werkt het liefst samen met andere gemeenten. Daarom heb ik samen met mijn collega van Boxtel, Mark Buijs, een opinieartikel geschreven. Hiermee willen we de landelijke politiek overtuigen om voor onze werkwijze te kiezen. Ik denk dat dit heel veel gemeenten en inwoners zal helpen om vluchtelingen op een goede manier op te vangen.

Ons opinieartikel kunt u lezen op www.heusden.nl, op social media en op de infopagina in De Scherper. Mocht u het niet kunnen vinden, laat het ons weten!

 

Hoe denkt u er over?

Nogmaals, ik hoop dat u ons hierin steunt en dat u mee wil werken aan de kleinschalige opvang, zoals de gemeenteraad die wil bieden. Maar natuurlijk ben ik erg benieuwd naar uw ideeën en suggesties voor opvang in onze gemeente. Wij willen samen met u optrekken om te kijken hoe we kleinschalige opvang kunnen realiseren met oog voor menselijke maat en barmhartigheid. Ik reken op uw steun!

Bij voorbaat dank!

 

Met vriendelijke groet,

Jan Hamming

Burgemeester
Meer nieuws