Langstraat Vandaag

Ontslag, hoe zit dat nu eigenlijk?

Dinsdag 5 juni 2018 door redactie

Ben je werkgever en krijg je te maken met ontslag van personeel? Het valt op dat werkgevers niet altijd op de hoogte zijn van het ontslagrecht dat met de Wet Werk en Zekerheid in 2015 ingrijpend is gewijzigd.

 

Met de Wet Werk en Zekerheid hebben werkgevers te maken gekregen met veel en ingewikkelde verplichtingen: de transitievergoeding, de noodzaak tot het leveren van veel meer inspanning om de arbeidsrelatie te behouden, het aanleggen van meer en betere dossiers, de verplichte bedenktijd bij het sluiten van een beëindigingsovereenkomst (ook wel vaststellingsovereenkomst) en tenslotte met twee vastgestelde ontslagroutes. Werkxe is expert in HRM- en HR-advies en komt als specialist in personeelsadvies voor het MKB-bedrijf dagelijks bij bedrijven en opdrachtgevers.

 

Ontslagvergunning van het UWV

Bij een ontslagverzoek vanwege bedrijfseconomische reden of langdurige ziekte wordt een ontslagprocedure via het UWV gevolgd. Die moet goed onderbouwd worden. Dit gaat via het werkgeversportaal van het UWV waarbij 3 digitale ontslagformulieren worden ingevuld. De medewerker wordt uiteraard in de gelegenheid gesteld verweer te voeren. Hierop mag weer aanvullend door de werkgever gereageerd worden.

 

Ontbinding door kantonrechter

Wanneer om een andere reden beëindiging van een dienstverband wenselijk is, is de werkgever aangewezen op de gang naar de kantonrechter. Werkgevers mogen dus niet meer zelf kiezen tussen UWV of kantonrechter. Beide partijen kunnen tegenwoordig in beroep of zelfs in cassatie gaan als zij het niet eens zijn met de beslissing van het UWV of de kantonrechter.

 

Belang van een onderbouwd dossier

Wat ontslag veel moeilijker gemaakt heeft, is dat er nu sprake is van een gesloten ontslagstelsel met strikte opzeggingsgronden. Verder moet de werkgever nu een goed onderbouwd dossier kunnen overleggen en aantoonbaar samen met de medewerker hebben gewerkt aan verbetering en/of herplaatsing. Als een werkgever tot ontslag wenst te komen eenvoudig vanwege een verstoorde arbeidsrelatie, heeft de kantonrechter daar geen ruimte meer voor en wordt de aanvraag afgewezen.

 

Transitievergoeding

Bij ontslag moet in plaats van een ontslagvergoeding nu een transitievergoeding worden betaald. Hier mogen dan weer kosten voor omscholing, opleidingen of outplacement van afgetrokken worden. Voor elk jaar dat de eerste tien arbeidsjaren gewerkt is moet een derde deel van het maandsalaris worden betaald. Voor de daaropvolgende jaren een half maandsalaris per gewerkt jaar. Het maximum is echter 77.000 euro of één bruto jaarsalaris als dit meer is. Voor werknemers met een hoger salaris die bijvoorbeeld al 25 jaar of langer in dienst zijn, is de transitievergoeding vaak lager dan een ontslagvergoeding volgens de oude kantonrechtersformule. Verder wordt er onderscheid gemaakt in een (middel)groot bedrijf en kleinbedrijf van minder dan 25 medewerkers. Bij het kleinbedrijf is dan sprake van een lagere transitievergoeding.

 

Ontslag met wederzijds goedvinden

Beide procedures zijn niet nodig als uw werknemer schriftelijk instemt met het ontslag. Samen met de werkgever onderzoekt Werkxe altijd eerst of het mogelijk is om op basis van wederzijds goedvinden met de medewerker zelf instemming te bereiken. Dan is geen van bovenstaande procedures nodig. Het bespaart daarnaast ook tijd en (negatieve) energie voor beide partijen. In dit verband is het ook mogelijk om een beëindigingsovereenkomst aan te bieden gelijktijdig met de ontslagaanvraag bij UWV.

 

Er is wel een risico. De praktijk leert dat bij een te beperkt dossier een hogere transitievergoeding wordt afgesproken om zo toch tot overeenstemming te komen. Verder kan de werknemer zich nog tot twee weken na de instemming bedenken. Daar hoeft de werknemer geen reden voor aan te geven. Als dit gebeurt, moeten werkgever en werknemer terug naar de onderhandelingstafel of alsnog via het UWV of de kantonrechter ontslag aanvragen. Als dit traject echter professioneel is gedaan waarbij ook de werknemer rechtsbijstand heeft gehad en er wederzijdse afspraken zijn gemaakt, hoeft dat allemaal in de praktijk een probleem op te leveren.

 

Wat te doen?

Wanneer een werknemer niet goed functioneert, wilt u daar uiteraard iets mee. Natuurlijk wilt u het liefst dat de werknemer zijn functioneren verbetert en nog lang met plezier bij u werkzaam blijft. Helaas is dit vaak niet de praktijk. Het lukt ondanks een verbetertraject de werknemer soms niet om op het gewenste niveau te komen. Het kan ook zijn dat de sfeer verpest is. Er moet een keuze voor ontslag gemaakt worden. In de aanloop van de problematiek kan Werkxe voor u de oplossing bieden waar u naar zoekt. Wij zijn er voor bedrijven van 10-1000 werknemers en kunnen u helpen vanuit 17 vestigingen in Nederland. Onze kantoren in Noord-Brabant bevinden zich in Breda, Eindhoven en Den Bosch. Als u wilt weten wat wij voor uw organisatie kunnen betekenen, neemt u dan contact met ons op. Op www.werkxe.nl kunt u direct een vraag stellen of een vrijblijvend adviesgesprek aanvragen.
Meer nieuws