Langstraat Vandaag

Nieuw budget ingezet voor verruiming Wmo-voorziening hulp bij het huishouden

Zaterdag 8 oktober 2016 door redactie

Heusden - Vanaf 1 januari 2017 is het in de gemeente Heusden niet meer mogelijk om van de Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT) gebruik te maken. Het college heeft dit dinsdag 4 oktober besloten. In plaats daarvan gaat het college de Wmo-voorziening hulp bij het huishouden verruimen.

Het besluit om te stoppen met de HHT is voor een belangrijk deel ingegeven door het Rijk. De minister besloot eerder dit jaar om met ingang van 2017 geen HHT-budget meer aan gemeenten toe te kennen, maar deze gelden in mindere mate toe te voegen aan het Wmo-budget. Hierdoor kan dit budget alleen nog voor zorg worden ingezet. Het Rijk introduceerde de HHT in 2015 met als doel de werkgelegenheid voor huishoudelijke hulp te stimuleren. Met het beschikbaar gestelde budget konden inwoners tegen een aantrekkelijk tarief een hulp in het huishouden inhuren.

Het college van Heusden wil met het extra Wmo-budget vooral hulpen in het huishouden ruimte geven om naast schoonmaken ook een signalerende taak te vervullen. “Omdat een huishoudelijke hulp wekelijks bij mensen over de vloer komt, kan zij heel goed zien hoe het met iemand gaat en of de situatie van de cliënt verandert”, licht wethouder Margo Mulder toe. "Dit draagt er toe bij dat mensen langer thuis kunnen blijven wonen. En dat is voor ons een belangrijk uitgangspunt.”

Naast signalering wil het college ook meer ruimte bieden aan hulpen om incidenteel ook andere ruimten in huis schoon te maken. De gemeente gaat daartoe samen met de zorgaanbieders de beleidsregels van de Wmo-voorziening hulp bij het huishouden aanpassen.

Zodra daarover meer duidelijk is, worden de inwoners die gebruik maken van hulp bij het huishouden, geïnformeerd over de veranderingen en over de eventuele gevolgen voor hun persoonlijke situatie. Inwoners die gebruik maken van de HHT worden deze week per brief door de gemeente geïnformeerd over het stopzetten van de regeling en welke stappen zij eventueel kunnen ondernemen.
Meer nieuws