Langstraat Vandaag

Matige verbetering met gratis GFT-container

Woensdag 15 juli 2015 door redactie

Heusden - Het gratis aanbieden van de GFT-container leidt tot een betere scheiding van het GFT-afval. Maar er is nog veel winst te behalen als het gaat om het scheiden van afval. Dat concludeert het college van Heusden op basis van de afvalcijfers over het eerste halfjaar van 2015.
 
Sinds 1 januari jl. kunnen inwoners van de gemeente Heusden hun groene container gratis laten legen. Voor het legen van de container met restafval betalen ze € 6,35 (container van 240 liter). Met dit grote verschil in tarief hoopte het college zijn inwoners te bewegen meer afval te scheiden.
 
In die opzet is het college dus geslaagd. Het tonnage restafval dat in de eerste zes maanden van 2015 werd opgehaald, daalde met 104 ton, een afname van zo’n 3 procent. Tegelijkertijd werd er in dezelfde periode 234 ton meer GFT-afval opgehaald. Een deel van dit extra opgehaald GFT-afval verdween voorheen in de restcontainer, terwijl een deel (met name tuinafval) voorheen door de mensen (gratis) naar de milieustraat werd gebracht. Ondanks deze verschuiving is wethouder Mart van der Poel nog niet tevreden. In zijn ogen is er nog veel winst te halen als het gaat om het scheiden van afval. “Uit onderzoek dat we in 2013 hebben laten uitvoeren, bleek dat ruim een derde van het afval in de grijze container uit GFT-afval bestaat. Als je dan ziet dat de hoeveelheid restafval het afgelopen halfjaar met 3 procent is afgenomen, kan ik niet anders concluderen dan dat er nog veel GFT-afval in de grijze container verdwijnt.” En dat is jammer, zo oordeelt de wethouder. “Jammer voor het milieu omdat GFT-afval een hele goede grondstof voor compost is. Maar het is ook jammer voor de portemonnee van onze inwoners. Voor restafval moet immers flink betaald worden en GFT-afval is gratis.”
Meer nieuws