Langstraat Vandaag

Maatregelen om parkeren Heusden Vesting te verbeteren

Woensdag 23 december 2015 door redactie

Heusden - Na nauw overleg met bewoners en ondernemers gaat de gemeente Heusden een aantal maatregelen nemen om de parkeerstromen in en rond de vesting Heusden beter in goede banen te leiden. Het college heeft daartoe dinsdag 22 december een besluit genomen.

Om de bezoekersstromen naar en in de vesting beter te sturen, gaat de gemeente onder meer nieuwe bewegwijzering en portalen plaatsen. Daarbij is het de bedoeling dat met name de parkeerplaats aan de Vestingstraat beter zichtbaar wordt gemaakt. Ook wordt de capaciteit van dit parkeerterrein uitgebreid met 30 parkeerplaatsen, die door de week gebruikt kunnen worden door touringcars.

Om het gebruikersgemak te vergroten worden de parkeerautomaten op de Botermarkt en het Burchtplein geschikt gemaakt voor pinbetalingen. De tijd waarop het betaald parkeren op werkdagen en zaterdagen ingaat, wordt tegelijkertijd verlaat van 9.00 naar 10.00 uur. Ook gaat de gemeente de informatie over parkeren uniformeren en via meerdere kanalen verstrekken.

Het huidige parkeerregime waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen langparkeerders, bewoners en bezoekers, blijft – net als de beleidsregels rond de parkeervergunningen – onveranderd. De uitvoering van de maatregelen is begroot op zo’n 75.000 euro.

De maatregelen worden in de eerste helft van 2016 uitgevoerd. Na afloop van het toeristenseizoen 2016 wil het college een onderzoek laten uitvoeren naar de tevredenheid bij inwoners van de vesting en belanghebbenden.
Meer nieuws