Langstraat Vandaag

Heusden stopt met ondersteuning aan Otjiwarongo

Zaterdag 27 februari 2016 door redactie

De gemeente Heusden gaat stoppen met de ondersteuning aan de Namibische gemeente Otjiwarongo. Dat heeft het college van Heusden besloten. Het is de bedoeling dat de samenwerking de komende jaren wordt afgebouwd en eindigt op 31 december 2018. Ook de stichting Vrienden van Otjiwarongo heeft besloten de samenwerking te beëindigen.

 

Het college acht het verantwoord en verstandig om te gaan stoppen met de activiteiten in Namibië, omdat de meeste doelen bereikt zijn. “In 2015 hebben we aangegeven dat de ondersteuning door onze gemeente alleen nog vraaggericht zal zijn”, stelt het college in zijn voorstel. “Sindsdien hebben we geen concrete hulpvragen gekregen. In onze beleving zullen nieuwe inspanningen dan ook geen evenredige en wezenlijke bijdrage meer leveren aan de ontwikkeling van de gemeente Otjiwarongo.”

 

Helpcentre

De samenwerking tussen Otjiwarongo en Heusden stamt uit 2003. Vanaf het begin is gesteld dat het om een tijdelijk project gaat. In de afgelopen twaalf jaar is de ondersteuning vooral gericht op de versterking van de gemeentelijke organisatie van Otjiwarongo, inclusief de aansturing van het Otjiwarongo Multi Purpose Helpcentre. Daarnaast is – al dan niet in nauwe samenwerking met de stichting Vrienden van Otjiwarongo en een aantal Nederlandse ondernemingen – een aantal losse projecten opgezet, die alle hun bijdrage hebben geleverd aan de ontwikkeling van Otjiwarongo.

 

Met het oog op de goede verhoudingen en de constructieve samenwerking, hecht het college eraan dat de ondersteuning zorgvuldig wordt afgebouwd. Zo stelt het college voor de ondersteuning van het Otjiwarongo Multi Purpose Helpcentre nog voort te zetten tot 31 december 2018. Daarnaast wil ze het volledige bedrag dat de afgelopen jaren vanuit reserveringen bijeen is gebracht – zo’n 118.000 euro – in te zetten voor de afbouw van de ondersteuning.

 

Niet definitief

Het beëindigen van de samenwerking betekent overigens niet dat de banden definitief worden doorgesneden. Het college stelt voor dat Heusden altijd bereid blijft om ondersteuning te bieden op concrete verzoeken.

 

De gemeenteraad vergadert op 29 maart a.s. over het voorstel.
Meer nieuws