Langstraat Vandaag

Help de Hersenstichting "een uurtje in eigen buurtje"

Donderdag 8 december 2016 door redactie

In de eerste week van februari gaat de 21ste collecte voor de Herstenstichting van start. In deze week wil de Hersenstichting zo veel mogelijk collectanten op de been hebben om geld op te halen voor de strijd tegen hersenaandoeningen. Helpt u de Hersenstichting door "een uurtje in eigen buurtje" te collecteren? Neem dan contact op via collecte@hersenstichting.nl of bel tijdens kantooruren naar 070 360 48 16.

In Nederland zijn er zo’n 260.000 mensen die lijden aan dementie. Dat aantal zal in de komende jaren explosief stijgen. De cijfers zijn schrikbarend; één op de drie vrouwen en één op de zeven mannen krijgt uiteindelijk dementie in het leven. Hoe ouder hoe groter de kans op dementie. Iedereen kan door deze vreselijke ziekte worden getroffen. Dementie tast niet alleen het geheugen aan. De ziekte verwoest het leven van de patiënt én zijn omgeving.
Meer nieuws