Langstraat Vandaag

Gespecialiseerde begeleiding bij de afwikkeling van een nalatenschap

Dinsdag 16 juli 2019 door redactie

De afwikkeling van een nalatenschap is een belangrijke periode. Hierin wilt u alles goed geregeld hebben. Duidelijkheid staat hierbij voorop. Vaak bepaalt het testament hoe de vererving verloopt. Is een testament echter niet opgesteld, dan bepaalt het wettelijk erfrecht wie de erfgenamen zijn en waar zij recht op hebben. Ontstaat er onenigheid, of zelfs een conflict, dan biedt de deskundige begeleiding van erfrechtadvocaat of mediator uitkomst.

 

Wijze van aanvaarding van de erfenis en mogelijkheden om de keuze te ‘herroepen’

Bij de afwikkeling van de nalatenschap moeten als eerste de erfgenamen vastgesteld worden. De erfgenamen bepalen vervolgens of en hoe zij de erfenis aanvaarden. Hiervoor hebben zij ieder drie keuzes: zuiver aanvaarden, beneficiair aanvaarden of verwerpen.

Heeft een erfgenaam de nalatenschap eenmaal zuiver of beneficiair aanvaard of verworpen, dan is de hoofdregel dat de erfgenaam daar niet op kan terugkomen. De keuze is in principe onherroepelijk en werkt terug tot het moment van overlijden. Hierop bestaat een (beperkt) aantal uitzonderingen, waar een erfrecht advocaat u juist over kan informeren.

 

Verklaring van erfrecht en executeur

Na de aanvaarding van een nalatenschap kunnen zaken zoals de verklaring van erfrecht relevant worden, net als de hulp van een executeur die de nalatenschap beheert tijdens het proces en ervoor moet zorgen dat (opeisbare) schulden worden voldaan. Een executeur moet in het testament benoemd zijn. Als het als erfgenaam niet eens met de handelwijze van de executeur en u hem liever ziet gaan, is het goed om te weten dat de mogelijkheid bestaat om een ontslag aan te vragen bij de kantonrechter. Elke situatie verschilt, waardoor persoonlijk advies van een erfrechtadvocaat raadzaam is.

 

Vereffening en verdeling

Wordt de nalatenschap beneficiair aanvaard, dan is hierop de wettelijke vereffening van de nalatenschap van toepassing. Dit houdt in dat de nalatenschap volgens vaste wettelijke regels wordt afgewikkeld. In de regel zijn de erfgenamen gezamenlijk de vereffenaars van de nalatenschap. Ook hier gelden weer een aantal uitzonderingen, waar een gespecialiseerd erfrechtadvocaat u in kan ondersteunen. In beide gevallen van aanvaarding kan door de rechter een vereffenaar worden benoemd. Dit kan een advocaat zijn, maar ook een familielid.  De vereffenaar wikkelt de nalatenschap dan zoveel mogelijk zelfstandig af. Na voltooiing van de wettelijke vereffening volgt de fase van verdeling van de nalatenschap, waarin de erfgenamen hun deel van de erfenis in handen krijgen.

 

Legitieme portie en kindsdeel

Bij een onterving van een kind van de overledene ontstaan veel vragen over de legitieme portie. Deze term moet niet verward worden met kindsdeel van de erfenis. Het kindsdeel wordt in de volksmond ook wel het (niet-opeisbare) deel, een geldvordering, waar het kind van zijn ouders erft en de ‘wettelijke verdeling’ van toepassing is. In dit geval is het kind dus wel erfgenaam.

De legitieme portie is ook een geldbedrag, maar is beperkt tot het deel van de erfenis waar een kind (of kleinkind) wettelijk gezien, als het onterfd is, aanspraak op kan maken. Ook bij het aanspraak maken op de legitieme portie gelden rechten en plichten. Een gespecialiseerd advocatenkantoor in erfrecht kan u hier deskundig over informeren.

 

Totale expertise in de afwikkeling van een nalatenschap

Advocaten Familie- & Erfrecht is een niche advocatenkantoor uit Eindhoven. Daarnaast beschikken wij ook over een bezoeklocatie in Utrecht. Hier krijgt u duidelijke en concrete adviezen en professionele begeleiding op het gebied van de afwikkeling van een nalatenschap. U kunt alles lezen over nalatenschapkwesties in ons Erfenismagazine. Dit is een online magazine over conflicten bij erfenissen. Onze advocaten staan graag bij in deze belangrijke periode. Stuur ons een e-mail via info@familie-erfrecht.nl of vul het contactformulier in. U krijgt dan snel antwoord. Ook zijn wij tijdens kantooruren telefonisch bereikbaar via 088-0209444.
Meer nieuws