Langstraat Vandaag

Gemeentelijke erepenning voor ondernemer Bert van Wijlen

Maandag 1 juni 2015 door redactie

De heer L. van Wijlen uit Sprang-Capelle, beter bekend als Bert, is een gedreven ondernemer die ook nadrukkelijk zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid neemt in de gemeente Waalwijk en de regio. Het college van Waalwijk heeft op 10 februari besloten om de erepenning van de gemeente Waalwijk toe te kennen aan Bert van Wijlen vanwege zijn verdiensten voor de Waalwijkse gemeenschap.  Burgemeester Kleijngeld reikte de gemeentelijke erepenning uit op zaterdag 30 mei tijdens de afsluitingsbijeenkomst van het jubileumjaar ‘80 jaar Van Wijlen’ in cultureel centrum Zidewinde.

Een korte opsomming van momenten en acties waaraan Bert van Wijlen, zonder daarvoor in de spotlights te willen staan, een grote dan wel doorslaggevende bijdrage leverde:

•    Sponsoring kleding EHBO-vereniging Waalwijk en stalling caravan EHBO.
•    Brandweer gebruikt het bedrijfsterrein van Van Wijlen als oefenlocatie.
•    Beschikbaar stellen van containerbakken en het transport voor afvoer van ‘restmateriaal rommelmarkten’. Deze sponsoring is t.b.v. acties kerk Sprang en kerk Vrijhoeve en rommelmarkt van Stichting ‘Sprang-Capelle-Brasov’.
•    Beschikbaar stellen van de loods van het bedrijf voor het bakken van oliebollen t.b.v. kerkacties, rommelmarkt, zangvereniging, buurtfeest etc.
•    Sponsoring activiteiten en evenementen in de regio in de vorm van inzet en ter beschikking stellen materieel, zoals Fierljeppen Capelle, Zeskamp van Oranjevereniging Wilhelmina Sprang-Capelle, Trekkertrek Kaatsheuvel en Mudrun Kaatsheuvel.
•    Chauffeursdeelname aan Truckrun en rondrit met vrachtwagens voor mensen met een beperking.
•    Sponsoring diverse verenigingen en evenementen. Steptocht, duivenvereniging, voetbalverenigingen, etc.
•    Aanleg van een multifunctioneel sportveld bij Stichting Prisma op Landpark Assisië in Biezenmortel ter ere van het 10-jarig jubileum van de BSNC (branchevereniging voor sport- en cultuurtechniek). 
•    Ondersteuning in eerste levensbehoeften en begeleiding van een gezin in Waalwijk. Bert van Wijlen kwam met dit gezin in contact via de gemeente vanwege het afsluiten van de nutsvoorzieningen. Hij voerde daarvoor verschillende gesprekken met allerlei instanties en bemiddelde tussen gemeente en instanties. 
•    Sponsoring Het Glazen Huis Waalwijk in december 2013 door het beschikbaar stellen van de unit met overnachtingsmogelijkheden.  Bieden van faciliteiten voor organisatie ‘Santa Run’ in Waalwijk.
•    De aanleg van een kinderboerderij in zowel Waspik als Geertruidenberg.
•    Toertocht Hospice Francinus de Wind, deelname met wielerploeg ‘Van Wijlen’ en als ambassadeur actief voor sponsorwerving.
•    Opbrengst viering ‘Jubileum 80 Jaar Van Wijlen’ in september 2014 was €10.000. Dit bedrag is verdeeld onder resp. voedselbank, hospice en Villa Pardoes. 
•    Medewerking aan tv-programma Hart in Aktie met Wendy van Dijk: tuinaanleg voor een kindje in Waalwijk.

Foto: Open dag 80 jarig bestaan Aannemersbedrijf Van Wijlen
Meer nieuws