Langstraat Vandaag

Gemeente vraagt inwoners mee te denken over herinrichting centrum Vlijmen

Maandag 31 augustus 2015 door redactie

De openbare ruimte is een belangrijk onderdeel van het Centrumplan Vlijmen. De gemeente Heusden gaat niet alleen het Plein zelf, maar ook de directe omgeving straks opnieuw inrichten. Voordat het ontwerp van de openbare ruimte (dus niet de gebouwen) wordt opgesteld, wil de gemeente van gedachten wisselen met inwoners over sfeer en beleving, maar ook over zaken als parkeren, terrassen, groen, verlichting en bestrating. Om ervoor te zorgen dat het centrum weer een kloppend dorpshart wordt, waar iedereen zich thuis voelt, nodigt de gemeente Heusden inwoners uit hierover mee te denken tijdens de startbijeenkomst.

Belangstellenden kunnen zich voor vrijdag 4 september aanmelden. De startbijeenkomst vindt plaats bij Hotel Prinsen aan de Julianastraat in vlijmen op dinsdag 8 september van 19.30 tot 21.30 uur.
Meer nieuws