Langstraat Vandaag

Gemeente Waalwijk staat speeltuinen af ter adoptie

Woensdag 27 mei 2015 door redactie

Bewoners in de gemeente Waalwijk die ideeën hebben over het aanpassen of verbeteren van een speelterrein in hun straat of buurt en die zelf hun handen uit de mouwen willen steken, krijgen de mogelijkheid een speeltuin te adopteren.

Een adoptiespeeltuin is een speeltuin die bewoners zelf onderhouden. De bewoners zijn eerste aanspreekpunt als het gaat om het schoon, heel en veilig houden van de speeltuin. Ze kunnen zelf, na overleg met gemeente en omwonenden, aanpassingen doorvoeren als ze daartoe in staat zijn en als de aanpassing zich daarvoor leent. Als dat niet zo is, kan de gemeente dit eventueel laten doen. De aansprakelijkheid en het laten uitvoeren van de verplichte veiligheidskeuringen, zijn en blijven taken van de gemeente.

Eigen ideeën
Door een speeltuin te adopteren krijgen bewoners de mogelijkheid om hun eigen ideeën of die van andere bewoners in hun wijk in de speeltuin te realiseren. De gemeente wil met deze samenwerking de betrokkenheid en het eigen initiatief stimuleren van bewoners bij hun woonomgeving. Sociale samenhang in de wijk is van groot belang voor het bevorderen van de leefbaarheid. Bij dit initiatief is absoluut sprake van samenhang, omdat bewoners samen met elkaar en de gemeente aan het werk zijn.

Wat vinden bewoners?
Tot nu toe is er één speeltuin die officieel is ‘geadopteerd’ en dus door bewoners wordt onderhouden; dit is de speeltuin in de Van Goghstraat in Sprang-Capelle. Wat vinden de bewoners er zelf van? “Met veel plezier en inzet hebben we de speeltuin in de Van Goghstraat met vrijwilligers opgeknapt. De inzet van de gemeente Waalwijk en ContourdeTwern was geweldig. Het is een groot succes en de buurt is er blij mee, zo blij dat we zelfs bedankkaartjes hebben ontvangen. We zetten nu met alle vrijwilligers de schouders eronder dat het zo blijft. Deze samenwerking smaakt voor de toekomst naar meer”, aldus de bewoners. Daarnaast zijn er vijf speeltuinen die bewoners zelf opknappen. Zeer waarschijnlijk worden deze binnenkort ook geadopteerd.

Bewoners die interesse hebben in het adopteren van een speeltuin kunnen contact opnemen met de wijkcoördinator.
 
Meer nieuws