Langstraat Vandaag

Erfenis beneficiair aanvaarden? Voorlichting voorkomt problemen

Dinsdag 29 januari 2019 door redactie

Krijgt u een erfenis? Dan heeft u drie opties. U kunt een erfenis zuiver aanvaarden, beneficiair aanvaarden of verwerpen. Als u een erfenis zuiver aanvaardt, erft u zowel bezittingen als schulden van de overledene. Bij een beneficiaire aanvaarding accepteert u de erfenis alleen bij een positief saldo. U bent in beginsel niet aansprakelijk voor de schulden. En als u een erfenis verwerpt, dan weigert u deze. Ongewenst een schuld krijgen van de erflater of een escalatie bij de afwikkeling bij de verdeling van een nalatenschap is het laatste wat u wilt. Daarom is het noodzakelijk om u goed te laten informeren op het gebied van erfrecht. Een advocaat erfrecht staat u bij om conflicten te voorkomen en op te lossen.

 

Bescherming tegen schulden

Op 1 september 2016 is de Wet Bescherming Erfgenamen in werking getreden. Deze wet beschermt erfgenamen in sommige gevallen tegen onbekende schulden in een nalatenschap. Vanaf deze datum aanvaardt u minder snel een nalatenschap zuiver enkel door het meenemen van persoonlijke bezittingen. De spullen mogen in elk geval geen financiële waarde hebben. Voor 1 september 2016 werd dit gezien als het zuiver aanvaarden van de erfenis.

 

Neem niet zomaar dierbare spullen mee

Het blijft uitkijken wat u meeneemt uit de nalatenschap. Erfgenamen staan er vaak niet bij stil dat ze spullen die ze graag willen hebben niet zomaar mogen houden. Bovendien is de kans op een conflict bij de afwikkeling van de nalatenschap zo groot. Een foto of iets wat u zelf cadeau heeft gegeven, kunt u sinds de invoering van de wet meenemen. Maar als u spullen meeneemt die een financiële waarde hebben, heeft u in feite de erfenis zuiver aanvaardt. Dan erft u dus niet alleen de bezittingen maar ook de schulden, wat ten koste zou kunnen gaan van uw eigen vermogen.

 

Beneficiaire aanvaarding

Bij een beneficiaire aanvaarding zit u veilig, want u geeft hiermee aan dat u de erfenis alleen accepteert als er een positief saldo is. Deze optie is verstandig als u niet goed op de hoogte bent van de financiële situatie van de erflater. Zo loopt u ook de erfenis niet mis, omdat u weigert. Bovendien kunt u zo in beginsel niet aansprakelijk worden gesteld voor de eventuele schulden van de overledene.

 

Een expert bij erfrecht

Heeft u een conflict bij een erfenis? Of wilt u meer informatie? Laat u altijd eerst adviseren voordat u een keuze maakt over de acceptatie of de verwerping van de erfenis. Een verkeerde keuze kan namelijk grote gevolgen hebben. U zal worden bijgestaan door een erfrecht advocaat met een ruime ervaring op het gebied van conflicten bij nalatenschappen. Naast het inschakelen van een advocaat erfrecht, kunt u ook hulp krijgen in de vorm van mediation. Kijk voor meer informatie of onze contactgegevens op de website van Advocaten Familie & Erfrecht. Onze kantoren zijn bevinden zich in Eindhoven en Utrecht.
Meer nieuws