Langstraat Vandaag

COA wijst aanbod noodopvang op voormalige RWB-terrein af

Vrijdag 1 juli 2016 door redactie

Waalwijk - Er komt op dit moment geen noodopvang voor 400 vluchtelingen op het voormalige RWB-terrein. De gemeente Waalwijk heeft het terrein aan de Professor van ’t Hoffweg als optie aangeboden bij het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers. De voorbereidingen voor huisvesting van arbeidsmigranten gaat wel gewoon door.

De Commissaris van de Koning, Wim van de Donk, gaf op 31 maart de regio Hart van Brabant de opdracht om vluchtelingen op te vangen. Binnen de regio is afgesproken dat Waalwijk haar bijdrage levert door een jaar lang noodopvang te bieden aan 400 vluchtelingen. Dat aanbod wijst het COA nu af omdat de organisatie bij andere gemeenten geschiktere opvang voor een langere termijn heeft gevonden. 

Eerder koos de gemeente Waalwijk voor de opvang van 200 statushouders, 80 meer dan de verplichting van 120 mensen die er al was. Na de opdracht van de Commissaris van de Koning besloot Waalwijk de periode 2016-2017 te gebruiken om de extra opvang van statushouders voor te bereiden. Dat besluit handhaaft de gemeente. 

Arbeidsmigranten
In het originele plan voor de noodopvang maakte de gemeente een bewuste koppeling tussen vluchtelingen en arbeidsmigranten. Nu er voorlopig geen vluchtelingen naar het voormalige RWB-terrein komen, werkt de gemeente het plan voor de huisvesting van maximaal 400 arbeidsmigranten uit. Voor die huisvesting is een semi-permanente accommodatie nodig. Waalwijk praat daarover met een samenwerkingsverband van OTTO Workforce en GREEN Real Estate. 

De gemeente praat met het samenwerkingsverband over de eisen die ze in ieder geval stelt aan de huisvesting op het terrein zoals onder meer een huishoudelijk reglement met regels over en sancties op geluidsoverlast en drank- en drugsmisbruik en een beheerder die 24/7 aanwezig is en bereikbaar voor omwonenden. Die regels staan ook in de in april vastgestelde beleidsregels ‘Huisvesting arbeidsmigranten, vergunninghoudende vluchtelingen en overige personen die geen huishouden vormen gemeente Waalwijk’.  
Meer nieuws