Langstraat Vandaag

Buurthuis De Wierd definitief dicht per 1 januari 2017

Donderdag 28 juli 2016 door redactie

Buurthuis De Wierd sluit definitief de deuren. De sociaal ondernemers die zich eerder dit jaar voor de tweede termijn meldden met een plan voor het buurthuis hebben zich terug getrokken. Daarmee valt in 2017 het doek voor buurthuis De Wierd.

De gemeente Waalwijk zocht, samen met een selectiecommissie met daarin inwoners, een sociaal ondernemer die toekomst zag in het uitbaten van buurthuis De Wierd als Wij-dienstencentrum. De gemeente wilde het pand gratis ter beschikking stellen, de exploitatiekosten waren dan voor rekening van de sociaal ondernemer. Die zou zo een maatschappelijk opdracht vervullen door zelf zijn geld te verdienen.

Die zoektocht strandde in maart van dit jaar toen bleek dat geen van de partijen een levensvatbaar plan had ingediend. Tijdens een speciale avond begin april om daarover met alle betrokkenen te praten, kwam er drie nieuwe initiatieven op tafel.

Burgemeester en wethouders gaven die initiatiefnemers een kans om het buurtcentrum beschikbaar te houden voor de wijk. Bij nadere uitwerking bleek een van de plannen niet haalbaar en trokken twee kandidaten zich terug.

Volgens wethouder Hans Brekelmans betekent dat sluiting voor De Wierd. “Er is geen plan of voorstel dat kans van slagen heeft.” Hij bedankt iedereen die heeft meegedacht over de toekomst van het buurthuis. “Die mensen verdienen een groot compliment voor hun betrokken inzet.”

De huidige gebruikers van het wijkcentrum hebben de afgelopen maanden gebruikt om te kijken naar een nieuw onderkomen. Dat is bijna iedereen al gelukt. De gemeente verwacht dat ook de overige gebruikers de komende maanden elders onderdak vinden.

De komende maanden onderzoekt de gemeente wat de nieuwe bestemming van het buurthuis wordt. De uitkomsten van dat onderzoek worden met de buurt besproken. Na de sluiting in januari krijgt het pand anti-kraak bewoning om vandalisme en dergelijke tegen te gaan. 
Meer nieuws