Langstraat Vandaag

Bijeenkomsten voor onderzoek naar communicatie rond vluchtelingenopvang

Maandag 7 november 2016 door redactie

De Vereniging Kleine Kernen voert in een aantal gemeenten in Nederland onderzoek uit naar de communicatie van gemeenten over de opvang van vluchtelingen. Doel hiervan is die communicatie in de toekomst verder te verbeteren. Het eindrapport van het onderzoek wordt begin volgend jaar aangeboden aan de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie.

Ook in de gemeente Heusden voert de vereniging dit onderzoek uit. Inwoners die afgelopen jaren actief meegepraat hebben over de opvang van vluchtelingen hebben de afgelopen week hierover een mail ontvangen. Ze zijn daarin uitgenodigd om deel te nemen aan een van de drie geplande gespreksbijeenkomsten. Inwoners die de mail niet hebben ontvangen, maar wel mee willen praten over hoe zij de communicatie over de vluchtelingenopvang in het afgelopen jaar hebben ervaren zijn ook welkom.

De bijeenkomsten vinden plaats op woensdag 16 november om 19.30 uur in buurthuis De Stulp in Drunen, woensdag 23 november om 19.30 uur in buurthuis De Schakel in Oudheusden en op dinsdag 29 november om 19.30 uur in buurthuis De Korf in Vlijmen. De bijeenkomst duurt ongeveer twee uur. Inwoners die willen meepraten kunnen zich aanmelden door een mail te sturen naar info@vkknoordbrabant.nl onder vermelding "onderzoek Heusden".
Meer nieuws