Langstraat Vandaag

Bestuursadviseur ingehuurd voor het omvormen van de Voorste Venne

Dinsdag 27 oktober 2015 door redactie

Drunen - Bestuursadviseur Hans Andersson gaat aan de slag als kwartiermaker bij Cultureel Centrum De Voorste Venne in Drunen. De stichtingsbesturen van De Voorste Venne, De Aleph en Bibliotheek Heusden en de gemeente Heusden hebben hiertoe in gezamenlijkheid besloten.

Kern van de opdracht is sturing te geven aan het proces om de huidige Voorste Venne om te vormen tot een bruisend kunst en cultuurhart in de gemeente Heusden. De kwartiermaker krijgt ook de taak om de nieuwe beheer- en exploitatiestructuur op te zetten en de fysieke verbouwplannen voor te bereiden en verder uit te werken. Als onderdeel daarvan gaat hij inzichtelijk maken welke taken, functies en fte’s in de nieuwe Voorste Venne nodig zijn en op welke manier het Cultureel Centrum in de toekomst een verantwoorde exploitatie kan draaien.
 
Daarnaast wordt Andersson de communicatieve spil tussen de gemeente, de betrokken stichtingen en toekomstige gebruikers zoals de stichting podiumkunsten en de Hunenhof. Met beide laatste organisaties zal hij op korte termijn het gesprek aangaan.
 
Het is de bedoeling dat Andersson zijn opdracht begin maart 2016 heeft afgerond. Halverwege die maand kan de raad dan zijn oordeel vellen over de resultaten en zich uitspreken of het traject wordt voortgezet. Zo ja, dan wordt kort daarop de aanbesteding voor de verbouw in gang gezet.
 
Over Hans Andersson
Hans Andersson is woonachtig in Herpt en werkt als zelfstandig bestuursadviseur onder meer voor de Rijksoverheid en de grote steden. In 1982 stond hij aan de basis van het organisatieadviesbureau AEF. Andersson heeft daarnaast zijn sporen verdiend in de culturele wereld. Hij was voorzitter van het Theater Instituut Nederland, het Zuidelijk Toneel/Hollandia, het Nederlands Architectuur Instituut te Rotterdam en vice voorzitter van het Stedelijk Museum in Amsterdam. Van 2011 - 2014 was hij directeur/voorzitter van de VARA om de fusie BNNVARA tot stand te brengen.
 

Plannen Voorste Venne
De gemeenteraad stelde vorige maand € 300.000,- beschikbaar om de plannen voor de renovatie van het cultureel centrum uit te werken. Het uiteindelijke plan mag maximaal 5 miljoen euro kosten. Een gedeelte van het pand zal worden afgestoten. 
Meer nieuws