Langstraat Vandaag

5 bekeuringen bij gezamenlijke controle hondenpoep

Vrijdag 29 mei 2015 door redactie

Hondenpoep staat bij veel mensen hoog op het lijstje met ergernissen. Er gelden daarom strenge regels voor hondenbezitters. Donderdag 28 mei gingen gemeente Heusden, P1 en Politie Drunen gezamenlijk op pad in Drunen, Vlijmen en Oudheusden om te controleren of hondenbezitters deze regels ook naleven. Dat blijkt in de meeste gevallen zeker het geval. 

Regelmatig komen er klachten over hondenpoep binnen bij de gemeente. Zeker als het mooi weer wordt en we meer buiten zijn. Reden voor de Buitengewoon Opsporings Ambtenaren (BOA’s) van de gemeente Heusden om samen met P1 en de politie extra te contoleren of de regels worden nageleefd. Dit gebeurde donderdag 28 mei tussen 12.00 en 21.00 uur. Het doel is om de overlast verder terug te dringen.

In totaal werden 128 personen gecontroleerd. Zij hadden de hond allemaal aangelijnd. Er werden 7 waarschuwingen gegeven. Slechts 5 keer werd er een proces-verbaal opgemaakt. "Een keurige score" aldus de gemeente Heusden. Gisteren kon niet anders dan geconcludeerd worden dat deze hondenbezitters de regels nagenoeg allemaal netjes naleven. Tegelijkertijd werd rondom de scholen ook extra gecontroleerd op veiligheid, onder andere door te controleren op parkeeroverlast.

Wie een hond heeft, krijgt een boete van 90 euro als de hond niet is aangelijnd. Gebeurt dit in speelgelegenheden, dan komt daar nog eens 50 euro bovenop. Ook de boete voor het niet opruimen van hondenpoep is fiks: 140 euro. Hondenpoep moet binnen de bebouwde kom worden opgeruimd. 
Wie een hond uitlaat, moet een hulpmiddel bij zich hebben om de hondenpoep op te ruimen. Ook op de daarvoor aangewezen uitlaatstroken en hondenuitrenvelden. De opruimplicht geldt niet buiten de bebouwde kom.
Meer nieuws