Langstraat Vandaag

35 aanmeldingen voor Het Beste Idee van Waalwijk

Dinsdag 13 september 2016 door redactie

Waalwijk kent veel mensen met een goed idee voor de straat, buurt, wijk of de hele gemeente Waalwijk. Er zijn vijfendertig aanmeldingen binnengekomen voor Het Beste Idee van Waalwijk, de wedstrijd waarmee mensen met een goed idee geld kunnen winnen voor de uitvoering ervan. Dinsdagavond 20 september worden de winnaars gekozen. 

De wedstrijd draait om ideeën die zorgen dat wonen en werken in de gemeente Waalwijk de moeite waard blijft, nu en in de toekomst. Ideeën die maken dat iedereen, dus ook kwetsbare mensen, mee kan blijven doen. Het idee moet nieuw zijn voor Waalwijk, nog niet zijn gestart en moet goed zijn voor de lokale samenleving.

Presenteren
Er waren vijfendertig aanmeldingen. Maar een enkeling trok zich terug, bijvoorbeeld omdat ze het idee toch niet zelf konden of wilden uitvoeren. Weer anderen bundelden hun krachten. Ook waren er mensen die meer dan één idee hebben ingediend, maar dat was niet de bedoeling. Tijdens een speciale avond in sporthal De Slagen in Waalwijk op 20 september krijgen twintig (groepjes) mensen de kans hun idee in 5 minuten tijd te presenteren aan een panel onder leiding van wethouder Hans Brekelmans. 

Prijs
Het panel beslist dezelfde avond wie de vijf winnaars zijn. Onder hen wordt maximaal 50.000 euro verdeeld. Het panel kijkt of een inzending vernieuwend dan wel nieuw is, of het idee ervoor zorgt dat meer mensen mee kunnen doen in de gemeente en of de indieners lokaal geworteld zijn en het ook lokaal kunnen en willen uitvoeren. Deelnemers kunnen hun kansen vergroten door hun idee op facebook.com/waalwijkactief te plaatsen en zoveel mogelijk likes te verzamelen. Het aantal likes wordt door het panel meegenomen in de beslissing.
Meer nieuws